torsdag 14 juni 2012

Så skaffar du dig nya styrelseuppdrag

I en stor studie bland Fortune-500 företag har forskare undersökt vilka egenskaper och beteenden som genererar nya styrelseuppdrag för medlemmar i en ledningsgrupp.

Resultatet redovisas i Academy of Management Journal, vol 50 från år 2007 under den humoristiska titeln Flattery will get you Everywhere (Especially if you are a Male Caucasian).

Studien i sig är ytterligt seriöst genomförd. Forskarna undersökte sjuhundrasextio ledare från trehundra slumpmässigt valda fortune 500-företag. Frågeställningen gällde vilka beteenden och egenskaper som genererade nya ledningsuppdrag på absolut toppnivå. Dom ringade in följande generella framgångsfaktorer:
Att klappa rygg funkar.
Ingratiation toward a peer director.  Ingratiation är detsamma som att vara inställsam; att bekräfta andras uppfattningar som korrekta, att lyfta fram andra, och att ägna sig åt “favor rendering”; det vill säga, att återgälda andras tjänster.
Ge goda råd. Det funkar.
Monitoring and control behavior; provision of advice and information. Att hålla koll på kollegornas prestationer, och att förse din styrelseordförande och andra executives med goda råd, är en klok sak att ägna sig åt om man vill hålla sig kvar på toppen i näringskedjan.
Fast det visste du redan.
Demographic minority status. Om du vill göra styrelsekarriär i USA är det en fördel om du är en “male caucasian”. Just denna variabel är ju lite svår att moderera efter den första dragningen i det genetiska lotteriet. Något att begrunda i dagens diskussion om kvotering till styrelser?
Men, kan man undra; hur viktigt är ovanstående i förhållande till att ha rätt utbildningsbakgrund och sociala kontakter? 
Det undrade forskarna också och bearbetade sitt resultat för att endast isolera den påverkan som direkta beteenden hade på styrelsekarriären.

Dom kartlade alltså beteenden som är skapar framgång oavsett om du är rotarypresident med trippelexamen eller helt saknar nätverk och utbildning. Ägna dig åt följande:
  • ge styrelseordföranden positiv feedback på prestation vid två eller fler tillfällen under en tolvmånadersperiod
  • undvik att ifrågasätta styrelseordföranden i en strategisk fråga (trots att du har avvikande uppfattning) vid minst ett tillfälle under en tolvmånadersperiod
  • vid minst ett tillfällen under den senaste tolvmånadersperioden; gör styrelseordföranden en personlig tjänst
…så ökar du dina chanser att bli nominerad till en ny styrelsepost i en annan styrelse.
Med 72 procent.
Men vänta lite innan du bestämmer dig för att emigrera till USA (eller börjar planera för att krossa storkapitalet, beroende på tycke och smak).
Stalin smörade friskt och undvek att utmana Lenin
under hans livstid. Vissa beteenden funkar oavsett
om du är revolutionär eller  råbarkat styrelseproffs.
Det är nämligen så att de socialpsykologiska principer som gäller styrelsearbete är generella - även styrelserummen befolkas av människor, med människors behov och fungerande.
Att ge positiv feedback till auktoriteter, att undvika att genera dem genom att ifrågasätta deras strategiska omdöme, samt att skapa personliga band med hjälp av reciprocitetsbeteende, är ett lika säkert framgångsrecept i styrelsearbete som i din lokala välgörenhetsförening......eller i den sammanslutning som bildats med syftet att krossa storkapitalet.
Det finns alltså ett generellt framgångsrecept för att skaffa sig nya förtroenden i alla beslutsfattande grupper.
Frågan är bara vilken grupp du trivs bäst i – och i vilken grupp du kan bidra på bästa sätt?
_______________________________________________________________________
Artikeln i sin helhet innehåller fler intressanta fynd. Läs den så får du se!

Artiklar på temat:
http://blog.svd.se/neurathsbors/2012/06/18/52-ar-till-jamstallda-borsbolag/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

#metoo - digital, global, social analys

#metoo tog västvärlden med storm under hösten. Kampanjen vände upp och ner på makthavare som hade etablerat sig under västvärldens guld...