fredag 29 december 2017

#metoo - digital, global, social analys

#metoo tog västvärlden med storm under hösten.
Kampanjen vände upp och ner på makthavare som hade etablerat sig under västvärldens guldålder, långt innan den digitala eran.  Varken Weinstein eller Svenska Akademien hade närvaro på sociala medier, men det var där de föll.

Upp- och nervända världen
för etablissemanget.
Fler kommer att falla efter dem, och det är viktigt att sätta saker i ett större sammanhang - oavsett om digitalisering och globalisering är ditt levebröd, eller om du bara sitter långt upp på läktaren och undrar vad f-n det var som hände egentligen.

Här följer därför en analys av den globala #metoo-kampanjen under fyrtiofem dagar, från mitten av november till mellandagarna, och följde upp med några nationella jämförelser. 

För ändamålet användes ett analysverktyg som jag blivit ombedd att provköra. 

Det kostar tio tusen dollar per år  att använda, men gör det möjligt att kartlägga dynamiken på sociala medier över hela världen ner på individnivå.

Japp, både spännande och liiiite obehagligt. 

Å andra sidan kanske något som fler borde bry sig om: den som har tillgång till datan kan möta förändringen, men den som har huvudet i sanden kan få sin värld vänd upp och ner. 

Som Weinstein och Akademien.

I alla fall, detta är vad jag kom fram till:


1.”Global #metoo-Index” – Sverige världsledande


Visst kommer USA och Japan före Sverige räknat i mängden inlägg.

Men det bor 323 miljoner människor i USA, och 127 miljoner i Japan. 

Sverige har ca 10 miljoner vilket är ett ”globalt #metoo-index” av ungefär 0,88 (baserat på befolkningsmängd delat med procentuell andel av inlägg).  

USA hamnar på 0,14.

Nu är siffrorna inte helt pålitliga eftersom många svenskar twittrar på engelska, men siffrorna talar sitt tydliga språk oavsett:

Vi är i topp.

2.  #metoo - den demokratiska medelklassens revolution

Tänkte du på en annan sak? 

Alla länder på tio-i-toppligan är demokratier. 

Nu är ju i och för sig Twitter och Facebook förbjudet i Kina. 

Och Facebook fyller som bekant inte riktigt samma funktion i Ryssland som i västvärlden.

Men ändå.


Om det är en slump heter jag Kalle Anka.

-”Meh,” tänker du kanske nu.

-”I så fall heter du Kalle Anka".

-"Ekonomi har inte med saken att göra, jämställdheten är större än så”.

Men det stämmer inte. 

Ekonomi och jämställdhet hänger ihop.


Nästan alla aktörer på sociala medier – alltså de som deltar i #metoo - är nämligen uppvuxna i en värld där EU, USA, och Japan stod för över sjuttio procent av den globala medelklassens konsumtion. 


År 2050 kommer dessa länders del av den globala medelklasskonsumtionen att vara ca femton procent, medan Indien och Kina kommer att ha gått från tre till femtio procent.

Framtiden är i snabb takt på väg att hamna bakom oss, så att säga.

Det postindustriella medelklassamhället är här, men ännu inte där.

Om ekonomisk och social utveckling är sammanhängande och linjär (vilket sannolikt är fallet) så funderar vi just nu i Sverige över utmaningar gällande jämställdhet och hållbarhet som människor i Indien och Kina inte ens drömt om.


Men om tjugo år ser deras samhällen helt annorlunda ut.  

Gällande inkomstfördelning och konsumtion så kommer deras samhällen sannolikt att likna vårt eget i nuläget. När så många människor skall ha så mycket valfrihet utan att fullständigt förstöra sin omgivning krävs en massa kunskaper vi (förhoppningsvis) redan nu har börjat bygga.

Den kunskapen borde vi kunna göra nåt av, i världens mest jämlika land. 


Dessutom kommer dom billiga prylarna från INTE att vara lika billiga längre, när Asien befolkas av en krävande medelklass bestående av miljarder människor -  sådana som du och jag.

Vi får göra det bästa av mellandagsrean så länge den varar, så att säga.


3. #metoo utspelas till mer än 90% på Twitter
Av mer än tre miljoner registrerade #metoo-träffar under 45-dagarsperioden från 14/11 så kommer nästan 93% från Twitter.

En promille av träffarna kommer från Facebook.


Hur kan det komma sig, undrar du kanske? 

Den enkla svaret - det handlar om kvantitet, inte kvalitet. 

Ett välformulerat facebookinlägg kan ju vara bättre än tio tusen tweets. Fast FBs infrastruktur är mycket mindre dynamisk.

Dessutom måste varje tweet taggas med #metoo, medan diskussionstrådar på FB och forum kan ha hundratals inlägg efter varandra. 

För en driven individ är infrastrukturen på Twitter oslagbar - tempot är högt, varje enskilt inlägg räknas, och varje inlägg har potential att bli viralt. 

4. Vad hände den med #metoo den sjätte december?


…klockan sju på morgonen, östkusttid, närmare bestämt?


Tja, vad det än var, så var det inte i Sverige det hände:Associationsmönstret i sociala medier speglar huvudnyheten under denna period:


Time-Metoo-Silence Breakers. 

Med Trump och Weinstein i direkt anslutning:


Tidskriften Time utnämnde den amerikanska rörelsen Silence Breakers - som satte igång #metoo -  till årets person. 

Ett större och finare medialt erkännande är svårt att få.

Aftonbladets rubriksättare fick det till att det var #metoorörelsen i sig som blev utsedd, så kan det gå i stridens hetta:

Fast eftersom vi hade vi fullt upp med vår egen #metoo-rörelse, så var Time-utmärkelsen rätt osynlig i våra flöden.


5. #metoo vs. svenska värderingar

Det där med Aftonbladet är intressant.  

Under punkt två ovan ser vi att mer än nittio procent av #metoo utspelades på Twitter.  Men vi ser också att media står för 1,4 % av omnämnandena globalt (och då räknar vi Time-puckeln kring den sjätte december).

Hur ser det då ut i Sverige?


Den mediala delen av #metoo i Sverige ungefär fyra gånger större än den är globalt. 

Sju och en halv procent av alla metooinlägg kom från etablerade mediehus i Sverige.  

Nu behöver det inte betyda så mycket – vi är ett väldigt litet land, med en stor och välmående medelklass, och där ett fåtal sajter dominerar nyhetsförmedlingen.  

Men hur kommer det sig?

Varför får #metoo en sådan genomslagskraft i just vårt land?

Sedan många år görs globala undersökningar för att undersöka attitydskillnader mellan olika länder. 

Bland annat undersöks benägenheten att sätta värde på modernitet och självförverkligande, jämfört med att att uppskatta mer traditionella och hierarkiska ideal.


Som du ser ovan gör den stora mängden jämställda individualister svenskarna till ett mycket homogent folk, rent värderingsmässigt.  Rationella, sekulariserade (obenägna att inordna sig i gamla hierarkier), samt orienterade mot självförverkligande och individuellt ställningstagande. 


Raka motsatsen till allt som Svenska Akademin antas representera. 


Det blåste alltså till storm redan när metoo startade i oktober, men Akademien hade inte en susning.6. Svenska akademien


När jag förberedde detta inlägg letade jag efter akademiens facebooksida, och hittade... 


Dessa lirare. 

Skön låt, men inte vad jag sökte. 

Däremot hittade jag har varken FB-sida eller twitter för de Aderton... fast dom drog ändå en hel del trafik på sociala medier under november-december:


Haveriet påbörjades den tjugoförste november med DNs reportage om kulturmannen (som för övrigt verkar vara en extraordinärt obehaglig person).

Mer än vart femte inlägg kom från etablerade medier, och uppmärksamheten med koppling till kulturmannen var mer än dubbelt så stor som den i samband med att nobelfesten hölls.

Plus att den varade mycket längre. 

Akademiens årshögtid genererade ännu mindre trafik.

Alltså: om nån nämnde Akademien  i sociala medier hösten 2017, så var snarare på grund av DNs scoop än på nåt som Akademien själv anordnade. 

Och de ord som förknippades med Akademien var inte smickrande:


När ditt varumärke på sociala medier frekvent förknippas med orden sexuella och övergrepp så har du tappat greppet - fullständigt.

6 #metoo är ett storstadsfenomen utom i Ronneby


Sysomos kan också sortera informationen om beteenden på sociala medier på geografisk nivå.

Underlaget är inte helt perfekt, bland annat finns både Göteborg och Gothenburg med i underlaget, men en intressant bild tonar fram.


Uppdelat per län står Stockholm och Göteborg för ca sjuttio procent av inläggen i #metoo-kampanjen. Går man ner på kommunnivå blir bilden mer högupplöst:En kanske förvånade tredjeplats intas av Ronneby, som dock har flera lokalpolitiker från olika partier som är aktiva i kampanjen. Drygt hälften av alla inlägg gällande #metoo kommer från Stockholms tätort, trots att endast cirka femton procent av landets befolkning finns där (kranskommunerna redovisas separat). 

Knappt nio procent av inläggen kommer från Göteborgs tätort med ca fem procent av landets befolkning.

Malmö, Lund, och Helsingborg står för cirka fyra och en halv procent av alla #metoo-inlägg, och befolkas av ytterligare ungefär fem procent av landets befolkning.


I Ronneby kommun bor knappt 29 000 personer, eller 2,9 promille av landets befolkning. Ändå lyckas dom stå för mer än tre procent av #metoo-inläggen -  mer än tio gånger befolkningsmängden, och därmed slår dom till och med Stockholmarna med hästlängder. Grattis ni tunga influencers i Ronneby, ni är svenska mästare i #metoo!

Men vad säger ovanstående om #metoo? Eller om de digitala flödena?

Till att börja med är det inte säkert att vi har rätt underlag. Vidare undersökningar behövs alltså, jag använde analysverktyget Sysomos som inte alltid kan redovisa brister i källmaterialet.

Dessutom: Twitter är inte en representativt demokratiskt plattform. 

Alla som vill kan skaffa ett konto, men inte alla som kan skaffa ett konto gör det.

Internetstiftelsen i Sverige visar i en undersökning från 2016 att högutbildade twittrar mer än lågutbildade (bortsett från De Aderton, får man anta). 

Yngre twittrar mer än äldre.

Hela sjuttiofyra procent av twitters användare bor i stan, endast tjugosex procent på landsbygden. 

Alltså ganska precis den fördelning som vi ser i underlaget från Sysomos.

7  #metoo: gammal makt mot ny makt?
När jag tittade på den länsvisa fördelningen av #metoo-inläggen ovan så kände jag igen formen på kurvan.  

En sådan fördelning - där relativt få individer i en grupp står för väldigt mycket påverkan i ett visst sammanhang - är en så kallad paretokurva

Den har fått sitt namn efter den italienske nationalekonomen Vilfredo Pareto som visade att 20 procent av den italienska befolkningen innehade 80 procent av all mark i landet. 

Du har säkert hört om 80-20 regeln i andra sammanhang, och det är samma tanke bakom.  Lite beroende på kurvans lutning så kan den exakta fördelningen variera, men Paretos poäng var att förhållandet mellan orsaker och effekter inte är jämt fördelat. 

Är du med? 

Maktfördelningen i #metoo liknar alltså det som gällde för odlingsmark i Italien på artonhundratalet. 


Den liknar också  den relativa inkomstfördelningen i Sydafrika (Danmark finns med som referens, där är den ekonomiska makten mer jämt fördelad).

Är det nåt dåligt då?

Nej, inte nödvändigtvis.

Paretos första bok hette faktiskt - och man tror knappt det är sant - "The rise and fall of the elites". 

Enligt boken samlar samhällseliten alltid på sig mer makt, kunskap, och rikedom än andra människor. Därefter gör dom allt vad dom kan för att behålla den med olika medel, exempelvis upprepade
påståenden, auktoritetspåkallan, hänvisande till principer och verbal förmåga.

Samt snille och smak?
Eftersom nya och dugliga människor föds i alla samhällsklasser, även i ojämställda samhällen, så uppstår asymmetrier mellan de som har mycket tillgångar och de som har mycket potential. 

Eliten har därför endast två sätt att hålla sig kvar vid makten; användandet av våld för att förtrycka de som vill uppåt, alternativt att släppa in nya och begåvade människor som - och jag skojar inte nu - utmanar den etablerade eliten med  innovation, konsolidering, expressivitet, sällskaplighet, integritet och  sexualitet.

Sett med Paretos ögon har vi i #metoo alltså ett assymetriskt förhållande mellan en etablerad elit som klamrar sig fast vid makten med hjälp av förtryckande och exkluderande åtgärder, och en gräsrotsrörelse med en massa kreativa, samarbetande, uttrycksfulla, principfasta människor som vill ha sin egen sexualitet på sina egna villkor. 

Det låter bekant på nåt sätt, och hela #metoo är solklar vinnare såhär långt.

Och vet du vad? Kommande trettiotre år, fram till 2050, blir extremt spännande.

Ta hand om dig så att du får vara med så länge som möjligt. 

Gott nytt år!

#metoo - digital, global, social analys

#metoo tog västvärlden med storm under hösten. Kampanjen vände upp och ner på makthavare som hade etablerat sig under västvärldens guld...